KOSZTY DODATKOWE
Prace DTP 100 zł
za godzinę pracy operatora
Znormalizowanie PDF-a do standardu ISO Coated v.2 10 zł
za stronę
Wygenerowanie wydruku wstępnego – do akceptacji w cenie druku
Personalizacja druku 2 zł
za rekord bazy danych
   Wszystkie podane ceny są cenami netto.